Wetenschappelijk


11u30

Start registratie & onthaal

12u00

Lunch & netwerken

13u30 - 13u40
NL - FR

Officiële opening Notarieel Congres 2017

Notaris Bart Van de Keere (congresvoorzitter)

13u40 - 14u00
NL - FR

Inleiding van de verschillende vormen van alternatieve huisvesting

Anouk Chabeau (advocate bij Lydian) & Jo De Haese (advocaat bij Lydian)

Meer info
14u00 - 14u30
NL - FR

Samenwonen - Niets nieuws onder de zon (van grotten naar de serviceflats)

Notaris Aloïs Van den Bossche

Meer info
14u30 - 15u30
NL

Nieuwe woonvormen. Tussen droom en daad staan fiscale wetten in de weg.

Michel Maus, Docent VUB, Fiscaal advocaat

Meer info
15u30 - 16u15

Pauze & netwerken

16u15 - 17u00
NL

De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen

Prof. dr. Jan Bael, Universiteit Gent, geassocieerd notaris te Gent. In samenwerking met Reinhard Steennot,  Hoofddocent UGent, Instituut Financieel Recht (Ugent), Interuniversitair Centrum Consument & Recht (UGent - UA)

Meer info
17u00 - 17u45
NL

Forward to Basics

Herman Konings (veranderingspsycholoog en trendwaarnemer)

Meer info
17u45 - 18u00
NL - FR

Afsluiting dag 1 & vooruitblik dag 2 Notaris Brigitte Vermeersch (Voorzitter wetenschappelijk comité)

08u30

Registratie & onthaal

09u30 - 09u40
NL - FR

Verwelkoming

Notaris Bart Van de Keere (congresvoorzitter)

09u40 - 10u30
NL

Anticiperen op problemen in meervoudige zakenrechtelijke verhoudingen. Een taak voor de notaris en de wetgever?

Annelies Wylleman (notaris en hoogleraar Universiteit Gent)

Meer info
10u30 - 11u10

Pauze & netwerken

11u10 - 11u40
NL - FR

Casussen door leden van het Consultatiecentrum

Maak zelf uw keuze uit 7 interessante casussen

Meer info
11u40 - 12u10
NL - FR

Globaal informatiedossier voor Vlaanderen, Wallonië of Brussel

Meer info
12u10 - 12u40
NL - FR

Onze partners stellen voor... Door Larcier Group, ING & Baker Tilly

Meer info
12u40 - 14u25

Lunch & netwerken

14u25 - 15u10
NL - FR

Specifieke items over de gewestgrenzen heen

Maak zelf uw keuze uit 5 interessante items

Meer info
15u10 - 15u40
NL - FR

"Wij gaan samenhuizen, wat doen de notarissen?" Motivatie, stand van zaken en juridische knooppunten vanuit het samenhuizen veld.

vzw Samenhuizen & Habitat et Participation asbl

Meer info
15u40 - 16u20

Pauze & netwerken

16u20 - 17u20
NL - FR

Nieuwe vormen van collectiviteit als een ruimtelijk vraagstuk. Een reflectie vanuit de stedenbouwkundige praktijk.

Matthias Blondia (dr. Ir.-Arch), Wannes Thyssen (advocaat / erkend ruimtelijk planner) & Fabienne Boudon (stedenbouwkundig architecte / medeoprichtster van het architectenbureau Particules te Parijs en Berlijn)

Meer info
17u20 - 17u25

Aankondiging Notarieel Congres 2019

17u25 - 17u50
NL - FR

Debat

met de Voorzitter van de Nationale Kamer, de Voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de Minister van Justitie & de Schepen van Wonen van Gent.

17u50 - 17u55
NL - FR

Officiële sluiting Notarieel Congres 2017 Notaris Bart Van de Keere (congresvoorzitter)

Prijzen & info:

  • €400,00 (excl. 21% btw, per persoon) voor notarissen voor 2 dagen (woensdag & donderdag)
  • €300,00 (excl. 21% btw, per persoon) voor kandidaat-notarissen, erenotarissen en medewerkers voor 2 dagen (woensdag & donderdag)
  • Wetenschappelijk programma erkend door de Nationale Kamer van Notarissen voor 8,5 opleidingsuren (juridisch)

Downloads

Inleiding van de verschillende vormen van alternatieve huisvesting

Het vinden van een betaalbare woning wordt steeds moeilijker door de toenemende grondschaarste en stijgende bouwkosten. Dat zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan naar alternatieve vormen van huisvesting om een eigen woning te verwerven.

Deze inleidende presentatie geeft een overzicht van de meest voorkomende alternatieven: (i) appartementsrecht, (ii) de community land trust, (iii) cohousing, (iv) timesharing en (v) zorgwonen of kangoeroewonen. Daarbij wordt kort aangehaald welke voornaamste juridische problemen rijzen. De navolgende seminaries bespreken deze problemen vervolgens meer in detail.

Sprekers:

Anouk Chabeau is bij Lydian lid van de Real Estate-praktijk en de Real Estate Developers & Investors-sector. De praktijk van Anouk is toegespitst op het vastgoedrecht in de brede zin (i.e. koopovereenkomsten, erfpacht, opstal,  handels- en kantoorhuur, due diligence, geschillen in bouwrecht, opvolging van deskundigenonderzoeken), het stedenbouwkundige recht en het milieurecht (i.e. bijstand in procedures omtrent vergunningsaanvragen, juridisch advies). Anouk wordt regelmatig op interne en externe seminars uitgenodigd als spreker omtrent ruimtelijke ordening in de drie gewesten en over recente actualia in vastgoed. Anouk is lid van de balie van Brussel.

Jo De Haese is bij Lydian lid van de Real Estate-praktijk en de Real Estate Developers & Investors-sector.
 De praktijk van Jo is toegespitst op het bouw- en vastgoedrecht. Jo is verder gespecialiseerd in het screenen en opstellen van bijzondere overeenkomsten, zowel met betrekking tot huur, koop als aanneming. Jo is lid van de Nederlandstalige Orde van de balie van Brussel. 

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Samenwonen - Niets nieuws onder de zon (van grotten naar de serviceflats)

Het wonen kent vele tendensen. Uiteindelijk zijn het maar de randversieringen die wijzigen. De grenzen worden iets verlegd, de afsluitingen worden ietsje hoger, de oppervlakten meer gedefinieerd.  Maar uiteindelijk woont de mens, zoals een kuddedier, samen, in groep.

Wij leefden samen in grotten, in gegroepeerde tenten en woningen, die uitgroeiden tot dorpen en steden, met velen in een huis, grote gezinnen, kleine oppervlakten. Ieder zijn kamer(s) werd ieder zijn tuin. We komen ervan terug om apart te wonen. De beschikbare ruimte wordt te klein. We gaan naar flats en studio’s, naar serviceflats en cohousing, timesharing enzoverder.

We wonen meer en meer terug samen, zij het onder een andere naam. Hoeven we nog een eigen huis ?

Spreker:

Aloïs Van den Bossche is notaris te Vorselaar sinds 1978. Verder is hij voorzitter van de verenigde kamers van het Comité voor Studie en Wetgeving en ere-plaatsvervangend raadsheer aan het Hof van Beroep te Antwerpen.

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Nieuwe woonvormen. Tussen droom en daad staan fiscale wetten in de weg.

De maatschappij is constant in beweging. Een aantal van deze maatschappelijke evoluties hebben ervoor gezorgd dat mensen de laatste jaren op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen van wonen. Nieuw samengestelde gezinnen, druk van woningprijzen, mobiliteit, etc. zijn enkele van de evoluties die als katalysator voor deze trend hebben gediend en hebben geleid tot het ontstaan van samenhuizen of gemeenschappelijk wonen. Op zich is dit een boeiende evolutie, maar zoals vaak het geval is moet worden vastgesteld dat ons rechtstelsel niet aan deze moderniteit is aangepast. Op fiscaal vlak is dat niet anders. In het licht van deze bijdrage wordt onderzocht welke de fiscale aspecten zijn van deze nieuwe woonvormen op het vlak van de inkomstenbelasting en de registratie- en successierechten.

Spreker: 

Michel Maus is docent Fiscaal recht aan de VUB sinds 2006 en mede-oprichter van het advocatenkantoor Bloom Law sinds 2015.

Presentatie in NL
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen

In de bijdrage over de regelgeving inzake marktpraktijken en de bescherming van de consument wordt ingegaan op de gevolgen van deze wetgeving op de verkoop van onroerend goed. Uit deze wetgeving vloeien een hele reeks dwingende bepalingen voort, vaak gesanctioneerd met de nietigheid van de overeenkomst. Deze uiteenzetting wil een inzicht geven in deze wetgeving in de context van de verkoop, met concrete aanbevelingen betreffende de redactie van de notariële akte.

Spreker:

Jan Bael is professor aan de Universiteit Gent, waar hij onder meer de vakken “Familiale vermogensplanning” doceert in de eerste master rechten en “Opstellen van akten” in de master notariaat. Jan Bael is tevens geassocieerd notaris te Gent. Hij is auteur of co-auteur van verschillende boeken en andere wetenschappelijke publicaties in de diverse domeinen van het notarieel recht, met nadruk op het familiaal vermogensrecht en het vastgoedrecht. 

In samenwerking met:

Reinhard Steennot is professor aan de UGent waar hij onder meer de vakken handels- en economisch recht, consumentenbescherming en privaat bankrecht doceert. Het onderzoek van Reinhard Steennot betreft hoofdzakelijk de bescherming van de consument, in het bijzonder in de verhouding tot kredietinstellingen. Recent publiceerde hij onder meer rond de nieuwe bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet. Hij werkte tevens mee aan het overzicht van rechtspraak consumentenbescherming in het Tijdschrift voor Privaatrecht. Daarnaast is Reinhard Steennot voorzitter van de Raad voor het Verbruik, lid van de Raad van Toezicht van de FSMA en expert bij de Commissie Onrechtmatige Bedingen.

Presentatie in NL
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Forward to Basics

Het derde decennium van de 21ste eeuw nadert met rassen schreden. We blikken alvast met een gevoel van verwarring en verbazing terug op het tweede tiental en zijn nieuwsgierig naar wat komen gaat. Veranderingspsycholoog Herman Konings neemt u mee naar nieuwe ontwikkelingen in maatschappij en markt en laat u nadenken over hoe we het best naar de toekomst kijken en welk belang het lange-termijn-denken dient. Welke rol is weggelegd voor het analoge in digitale tijden, voor het verrassende in algoritmische datastromen en voor twintigers en dertigers in een door Babyboomers beheerste samenleving? Pertinente vragen met wetenschappelijk verantwoorde (maar immer vrijblijvende) antwoorden.

Spreker:

Herman Konings is master in de theoretische psychologie (KU Leuven) en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt. Als trendanalist en consumentenpsycholoog geeft Herman regelmatig consults, workshops en lezingen aan bedrijven, genootschappen, overheden en het hoger onderwijs over trendverschuivingen en toekomstverwachtingen. Herman is een onvervalste verhalenverteller die de toeschouwer in een meeslepend parcours weet te begeesteren voor de wondere wereld van passies en interesses, van trends en toekomstverwachtingen, van wat is en wat zal zijn.

Presentatie in NL
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Anticiperen op problemen in meervoudige zakenrechtelijke verhoudingen. Een taak voor de notaris en de wetgever?

In de toekomst zullen meer en meer problemen rijzen doordat in vele onroerende goederen verschillende mensen titularis zijn van gelijksoortige of andersoortige zakelijke rechten. Dat zal zo zijn voor de nieuwe woonvormen en dat is reeds zo voor bestaande zakenrechtelijke verhoudingen.

Zo kunnen belangrijke beslissingen in appartementsgebouwen uitblijven omdat de vereiste meerderheden niet worden bereikt. Er wordt door de burger geïnvesteerd in hotelkamers, appartementsgebouwen, parkeergarages, studentenvoorzieningen, enz. waarbij de belegger samen met vele anderen erfpachter is. Hoe zal dit aflopen? Zal men naar het einde van de looptijd van dergelijke contracten zijn entiteit nog verkocht krijgen? Zal men dan in dergelijke projecten nog noodzakelijke investeringen willen doen of worden dit de nieuwe stadskankers?

Waar de notaris de problemen ziet, kan hij trachten ze te verhelpen door een adequate contractuele regeling. Waar hij botst op wettelijke beperkingen, kan hij de wetgever daarvan bewust maken en aantonen dat de wet aanpassing behoeft.

Spreker:

Annelies Wylleman is notaris in de notarisassociatie Wylleman-Van de Keere-Van Maelzake te Sleidinge en hoogleraar Goederenrecht en Notarieel Burgerlijk Recht aan de Universiteit Gent. Ze is lid van de vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht in België en Nederland, lid van de redactie van het Tijdschrift voor Privaatrecht, van de Algemene Praktische Rechtsverzameling en van de Larcier Wetboeken. Ze is corresponderend lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en sinds 2014 lid van de jury van de Fernand Collin-prijs. 

Presentatie in NL
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Casussen door leden van het Consultatiecentrum

Maak uw keuze uit volgende casussen:

Casus 1: Zorgwonen in de VCRO (Vlaams Gewest)

De Vlaamse wetgever heeft een soepel kader uitgewerkt voor de creatie van een zorgwoning. Aan de hand van een concrete casus beantwoorden we o.a. de volgende vragen: In welke gevallen is er sprake van zorgwonen? Welke specifieke voorwaarden gelden er? Wat wanneer de situatie van zorgwonen ophoudt te bestaan? Kan een zorgwoning gerealiseerd worden in een verkaveling of in een zonevreemde woning? Wat brengt de toekomst?

Spreker: Els De Keyser / Legal Counsel

Presentatie in NL
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 2: 'L'habitat groupé' (Waals Gewest)

Cohousing ontwikkelt zich in het Waals Gewest als privé-alternatief voor de klassieke vastgoedpromotie. Het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening (CoDTbis) begeleidt deze evolutie op stedenbouwkundig vlak door de verdelingen die (met name) voortvloeien uit een verdeling in het kader van een stedenbouwkundige vergunning voor groepen van bouwwerken vrij te stellen van bebouwingsvergunning mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. We zullen, aan de hand van een concreet voorbeeld, onderzoeken wat de modus operandi is die doorgaans gevolgd wordt bij cohousingprojecten en wat de vereiste voorwaarden zijn om te kunnen genieten van de uitzondering op de bebouwingsvergunning bij verdelingen die in dergelijke context plaatsvinden.

Spreker: Charlotte Aughuet / Legal Counsel

Presentatie in FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 3: Aankoop van een eengezinswoning voor cohousing

Een betaalbare en kwalitatieve woning vinden, drijft niet enkel jonge maar ook oude mensen naar nieuwe woonvormen. Voor twee koppels die wensen om samen één woning aan te kopen met de bedoeling om er twee afzonderlijke woonentiteiten van te maken, rijzen verschillende vragen. Kopen we de woning allen samen in onverdeeldheid of is het aangewezen om de woning eerst als het ware op te delen (aan de hand van statuten van mede-eigendom) en vervolgens elk zijn entiteit te kopen? Of richten we een rechtspersoon op? Welke werkwijze is het fiscaal gunstigst? In welk verhaal wil de financiële instelling, de geldschieter, meegaan?
U bent best goed voorbereid op dergelijke vragen, want ze zullen u in de toekomst in toenemende mate worden gesteld.

Spreker: Michaël de Potter de ten Broeck / Legal advisor

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 4: Assistentiewoning

Aan de hand van een casus worden enkele administratiefrechtelijke en burgerrechtelijke aspecten belicht van de assistentiewoningen in Vlaanderen: wat is er zo specifiek aan erkende assistentiewoningen; zijn er bijzonderheden bij het opstellen van de statuten; is de wet Breyne van toepassing bij verkoop op plan; waarmee moet rekening gehouden worden bij aankoop van een assistentiewoning als belegging…?

Spreker: Véronique De Backer / Legal Counsel and Head of Support Services & Database


Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 5: Familiale woonregelingen

Aan de hand van een concrete casus wordt onderzocht welke tools het familiaal vermogensrecht kan bieden om specifieke woonwensen te realiseren binnen een familiaal kader (maar buiten het kerngezin).

Spreker: Katrijn Boone / Legal Counsel and Head of Consultation Centre

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 6: Woonerven (burgerrechtelijk aspect)

Naast de klassieke verkavelingen worden er thans ook woonerven gecreëerd omvattende een geheel van woningen met een gemeenschappelijke infrastructuur (toegangsweg, groenzones, speeltuin, zwembad, …). Hoe kan hieraan juridisch vorm worden gegeven?

Spreker: Iris Gerlo / Legal Counsel

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Casus 7: Coöperatieve vennootschap en cohousing

Cliënten willen hun cohousing organiseren via een coöperatieve vennootschap. De vennootschap zou eigenaar worden van het onroerend goed. Wat zijn de rechten van de vennoten en toekomstige bewoners en onder welke voorwaarden kunnen deze overgaan of overgedragen worden?

​Spreker: Sebastian Roeland / Legal Counsel and Head of Documentation & Information

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Ga terug
Globaal informatiedossier

Maak uw keuze uit volgende opties:

1) Globaal informatiedossier voor Vlaanderen

De verkoop van een appartement/studio in Vlaanderen:
Jongeren, singles, eenoudergezinnen, ouder wordende mensen ... Meer en meer mensen willen klein(er) wonen en kopen een studio of appartement. Het belang van een zekere routine in dergelijke dossiers neemt dan ook toe. Een gestructureerd overzicht van de regelgeving en de formaliteiten terzake in Vlaanderen, in elke stand van het dossier (dus ook pre en post akte) moeten het mogelijk maken dergelijk dossier efficiënt af te handelen. Deze uiteenzetting is ook absoluut nuttig voor de Brusselse en Waalse collega's wiens cliënten een tweede verblijf kopen aan onze Belgische kust of een opbrengsteigendom in een bloeiende Vlaamse stad als Gent bv. 

Spreker:

Iris De Brakeleer is notaris sinds 2008 en associeerde na een plaatsvervanging in juli 2009 met Ingrid Evenepoel te Ninove. Ze behaalde een Lic. Rechten aan Kulak en Kul en Lic. Notariaat aan Kul. Bovendien is ze lesgever en lid van de Commissie Medewerkers Vlanot. 


Presentatie in NL
Simultane vertaling is niet voorzien

2) Globaal informatiedossier voor Wallonië

Aankoop van een appartement in het Waals Gewest: enkele aandachtspunten:
In onze bijdrage zullen we eerst enkele specifieke vragen onder de loep nemen die van toepassing zijn bij een verkoopdossier voor een appartement gelegen in het Waals gewest. We zullen ingaan op de laatste hervormingen die door de Waalse wetgever inzake registratierechten (tarief van 15% voor een “derde woning”) werden goedgekeurd alsook op het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (afgekort CoDTbis) en de gevolgen ervan voor de notariële praktijk. We zullen eveneens de reglementering bekijken met betrekking tot het bodembeheer, de energieprestatie van de gebouwen en de Waalse Huisvestingcode.

Sprekers:

Ik ben Juste Sindihebura. Ik ben 39 jaar geleden geboren in Burundi. Ik studeerde aan de Universiteit van Luik waar ik een diploma in de rechten en het notariaat behaalde. Ik werk in het kantoor van notaris Mathieu ULRICI te Argenteau waar ik ook mijn notariële stage doe. Momenteel werk ik met de KFBN samen aan de uitwerking van een aantal typeclausules inzake burgerlijk recht. Mijn passie voor het notariaat heb ik van mijn vader, die notaris is in Burundi. Ik ben Xavier Ulrici. Ik ben geassocieerd notaris en studeerde af in de rechten (UCL), in het notariaat (UCL) en in het fiscaal recht (Ulg). Mijn notariële stage deed ik zowel in het Waals als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waardoor ik met alle regionale wetgevingen te maken heb gekregen. Momenteel werk ik in het kantoor van mijn vader, notaris Mathieu ULRICI, te Argenteau in de provincie Luik. Ik ben tevens lid van de Commissie Législation Regionale (pool fiscaliteit) van de Conseil Francophone en lid van het redactiecomité van het tijdschrift Info Droits de succession uitgegeven door Wolters Kluwer.

Presentatie in FR
Simultane vertaling is niet voorzien

3) Globaal informatiedossier voor Brussel

De verkoop van een studio/appartement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De aankoop van een appartement in Brussel voor dummies - Een overzicht van de voorafgaande opzoekingen voor een verkoopakte van een appartement. De tekst zal de collega’s uit de andere regio’s toestaan om een volledig dossier samen te stellen, zowel voor compromis als akte.

Sprekers: 

Sophie Maquet is geassocieerd notaris te Brussel en lid van de Commissie Communicatie van de Conseil Francophone voor Brussel.


Stijn Joye is geassocieerd notaris te Brussel, Bestuurder Notariële Verkopingen – Ventes Notariales (NVN) te Brussel en voormalig lid Commissie IKZ (Vlanot).

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Ga terug
Onze partners stellen voor...

Maak uw keuze uit de voorstellingen van:

1) Larcier Group – Strada lex voor het Notariaat: uw bronnen van vertrouwen
Een korte voorstelling van Strada lex voor de Notaris:

Spreker:

Cedric De Pauw is sinds 2014 Key Accountmanager sinds bij Larcier. Hij staat in voor de promotie van alle oplossingen die Groep Larcier aanbiedt, zowel op papier als digitaal. Daarvoor was hij vele jaren actief als onafhankelijk adviseur met betrekking tot juridische documentatie en het beheer van juridische bibliotheken.

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

2) ING - Vastgoed in een volatiele financieel-economische omgeving
Een boeiend overzicht van de internationale en nationale factoren die de activiteit en de prijsevolutie op de Belgische vastgoedmarkt op korte en lange termijn zullen beïnvloeden.

Spreker:

Peter Vanden Houte is licentiaat economische wetenschappen van de KU Leuven. Aan diezelfde universiteit was hij een aantal jaren verbonden als onderzoeker. Sinds 2001 is Peter Chief Economist van ING België en Chief Eurozone Economist op groepsniveau. Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan en is een regelmatige commentator in de media. Hij is tevens vice-voorzitter van de economische commissie van het VBO en ere-Fellow van het Hogenheuvelcollege van de faculteit economie aan de KU Leuven.

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

3) Baker Tilly - De Notarisboekhouding: boordtabellen en managementtools
De Notarisboekhouding is een boeiend analyse en beslissingsinstrument! Dag in dag uit zijn de notarissen intensief bezig met het registreren van hun activiteiten in de boekhouding. Elk kwartaal wordt de boekhouding dan afgesloten en wordt een kwartaalstaat met bijlagen ingediend waaruit de evolutie van onder andere de solvabiliteit kan vastgesteld worden. Toch ervaren we onze boekhouding vaak als een “ver van ons bed”-show. Nochtans kunnen we met een aantal eenvoudige tools en richtlijnen van onze complexe maar ook goed doordachte boekhouding een eenvoudig te begrijpen analyse-, beleids- en beslissingsinstrument maken. “Meten is weten!”. 

Sprekers: 

Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor en erkend boekhouder BIBF, is vennoot bij Baker Tilly Belgium. Hij behartigt verschillende auditmandaten bij middelgrote en grote klanten in de Gentse regio. Verder is hij verantwoordelijk voor de accountancy afdeling Melle die hij laat groeien en bloeien. Op dit vlak is hij het klankbord van diverse middelgrote en grote accountancyklanten en de coach van zijn accountancyteam. Ook heeft hij met de in house expertise van Baker Tilly Belgium een volwaardige notariële accountancy afdeling uitgebouwd. Deze gespecialiseerde afdeling voert taken uit binnen de Notariële wereld gaande van het voeren van de boekhouding van A-Z, over het presenteren, analyseren en bespreken van de cijfers tot en met het begeleiden van overdrachten, samenwerkingsverbanden en herstructureringen binnen de Notariële wereld.

Anne Dorthu is bedrijfsrevisor en vennoot bij Baker Tilly Belgium.  Zij is verantwoordelijk voor het kantoor te Luik dat bestaat uit een departement audit en een departement boekhouding, en onder meer voor de notariële boekhoudingen instaat. Anne Dorthu is sinds verschillende jaren actief als controleur van de notariële boekhoudingen voor de provinciale kamer van notarissen van Luik, en wordt regelmatig door de Nationale Kamer aangesteld bij de schatting van notariskantoren in het kader van overdrachten of de overstap naar een vennootschap. Zij is erkend deskundige door de Rechtbank van Koophandel te Luik.  Zij werkt ook mee aan tal van expertises als adviseur voor een partij.

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Ga terug
Specifieke items over de gewestgrenzen heen

Maak uw keuze uit volgende 5 items:

Item 1: Kangoeroewonen: een nieuw speelterrein voor de volume-eigendom?

Kangoeroewonen is een intergenerationele woonvorm die sterk aan populariteit wint. De contractuele organisatie ervan kondigt zich aan als een van de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw, net zoals de erkenning van het driedimensionaal karakter van de grondeigendom. Deze tussenkomst heeft in de eerste plaats tot doel te bepalen of de volume-eigendom aan de noden van het kangoeroewonen kan beantwoorden.

Spreker: 

Pierre-Paul Renson is (onder meer) advocaat gespecialiseerd in goederenrecht, wetenschappelijk medewerker aan de U.C.L., erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en Secretaris van de Federale bemiddelingscommissie.
Presentatie in FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Item 2: Een plaats voor volume-eigendom naar Belgisch recht?

Het eigendomsrecht van de grondeigenaar heeft niet enkel betrekking op een oppervlak, maar tevens op het volume boven en onder zijn perceel. Deze driedimensionale omschrijving van grondeigendom past binnen het toenemende meervoudig grondgebruik. Meerdere personen laten hierbij aanspraken gelden op eenzelfde stuk grond, waardoor eigendomsrechten boven en onder elkaar geplaatst. De derde dimensie van het eigendomsrecht – ook wel “volume-eigendom” genoemd – krijgt hierdoor een steeds belangrijkere rol toebedeeld.

Gedurende de lezing worden de regels inzake onroerende natrekking nader besproken en wordt het huidige juridische kader waarbinnen horizontale eigendomssplitsingen tot stand worden gebracht uiteengezet. Hieruit zal blijken dat de klassieke patronen van natrekking doorbroken worden. Het voorgaande doet de vraag rijzen naar de mogelijkheid en de wenselijkheid om ook naar Belgische recht te komen tot een juridisch model voor een volume-eigendom in de eigenlijke betekenis van het woord, waarbij eigendomsrechten op autonome wijze worden gestapeld.

Spreker: 

Sofie Bouly is advocaat te Brussel, waar zij zich toelegt op het vastgoedrecht. Zij is voornamelijk gespecialiseerd in zakelijke rechten en appartementsmede-eigendom. Hiernaast verstrekt zij advies inzake projectontwikkeling en aannemingsrecht. Sofie Bouly is tevens verbonden aan de KU Leuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Goederenrecht. Zij doctoreerde aan de KU Leuven met een proefschrift omtrent de onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen. Sofie publiceert geregeld over het goederenrecht.

Presentatie in NL
Simultane vertaling is niet voorzien

Item 3: Community land trust: achterhaalde hippies of toekomstige vastgoedontwikkelaars?

Community land trust is een moeilijk woord om aan te geven dat een publiek orgaan als grondeigenaar projecten ontwikkelt om woningen op te richten en deze ter beschikking te stellen via erfpacht of opstal. Het gaat dus om een vorm van privaat-publieke samenwerking die een huisvestingsbeleid kan ondersteunen en kadert in een beleid rond “betaalbaar wonen”. Hierdoor ontstaat een echte vorm van ‘gebruikseigendom’ die met onze klassieke concepten in verband moet worden gebracht. In deze lezing wordt deze groeiende vorm van vastgoedontwikkeling, die ook in Vlaanderen steeds belangrijker wordt, geanalyseerd vanuit een vastgoedperspectief. 

Spreker:

Prof. dr. Vincent Sagaert is advocaat te Brussel (Eubelius), Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en de KULAK en gastdocent aan de U. Hasselt. Hij is Directeur van het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven. Hij is o.a. auteur van het standaardwerk Goederenrecht in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Daarnaast is hij co-Directeur van het Tijdschrift voor Privaatrecht en redactielid van het Rechtskundig Weekblad. Hij staat ook in de praktijk: hij is advocaat aan de Balie van Brussel bij het kantoor Eubelius, waar hij zich toelegt op vastgoedrecht. 

Presentatie in NL
Simultane vertaling is niet voorzien

Item 4: Cohousing in het recht

De bevestiging van cohousing als woonvorm en de nieuwe juridische regelingen die hiermee gepaard gaan, wijzen op een een verplaatsing van de waarden binnen een deel van de burgermaatschappij. Met andere woorden, voor een kleine groep van de bevolking (die steeds groter en groter wordt) zijn vastgoedeigendom en haar afgeleiden niet enkel meer een “doel op zich”, maar een instrument van socialisering.

Hieruit volgt dat we nieuwe juridische regelingen moeten vinden, juridische instrumenten die soms verouderd waren opnieuw vanonder het stof moeten halen, met name in het contractenrecht en vennootschapsrecht, en dit alles in onze aanpak moeten aftoetsen aan de verplichtingen van het publiek recht (stedenbouw, fiscaal recht,...) om deze verandering te kunnen begeleiden.

Welke uitdaging ligt hierin voor het notariaat? De bedoeling van deze tussenkomst is deze nieuwe rechtsvormen en instrumenten die we ter beschikking hebben, voor te stellen zonder hierbij de verplichtingen uit het publiekrecht uit het oog te verliezen.

Spreker:

Pierre-Yves Erneux is geassocieerd notaris (Kantoor Erneux & Annet) – Gewezen assistent aan het Departement Publiekrecht van de UCL – Wetenschappelijk medewerker aan de ULg  – Lid van het CSW  – Redactiesecretaris voor het vastgoedtijdschrift Jurimpratique (Larcier) – Lid van het redactiecomité voor het tijdschrift Aménagement-evironnement – Auteur van diverse publicaties en monografieën over vastgoed- en administratief recht, met name in het Répertoire notarial.

Presentatie in FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Item 5: Regionalisering van de woninghuur in Brussel en Wallonië

Dankzij de zesde staatshervorming zijn de Gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd geworden voor de “woninghuur”, domein dat tot dan toe afhing van de federale overheid (gemeen huurrecht en wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats). Aangezien deze pagina nog helemaal onbeschreven was, konden de decreet- en ordonnantiegevers hun normatieve creativiteit de vrije loop laten. Lang hebben ze overigens niet gewacht om deze bevoegdheid concrete vorm te geven, wellicht aangezet door hun wens om de eerste deelstaat te zijn met een eigen reglementering in een materie die zo essentieel is (en zoveel mensen aanbelangt). Vandaag zijn de teksten officieel door de parlementaire vergaderingen goedgekeurd, althans in Brussel en Wallonië. Een ware institutionele en wetgevende revolutie waar me momenteel getuige van zijn, aangezien de federale bepalingen zuiver en eenvoudig door regionale wetteksten vervangen werden. Tijd om deze te ontdekken. 

Spreker:

Nicolas Bernard is doctor in de rechten en licentiaat in de filosofie, en professor aan de Université Saint-Louis te Brussel. Als specialist in huur- en woonrecht, schreef hij tal van werken en publicaties over deze thema’s. Hij is (of was) lid van de Hoge Raad voor Huisvesting van Wallonië en van de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest..

Presentatie in FR
Simultane vertaling is niet voorzien

Ga terug
"Wij gaan samenhuizen, wat doen de notarissen?" Motivatie, stand van zaken en juridische knooppunten vanuit het samenhuizen veld.

In de huidige samenleving is er naast meer individualisering ook een tegengestelde beweging naar meer betrokkenheid met elkaar door het delen van o.a. kennis, goederen en ruimte. Dat laatste vertaalt zich in gemeenschappelijk wonen (ook wel samenhuizen genoemd). Er bestaan verschillende vormen van samenhuizen, maar vooral cohousing is bekend bij een breed publiek.

Samenhuizen vzw en Habitat & Participation asbl werken al jaren rond deze woonvorm in België. Tijdens deze presentatie belichten ze de drijfveren om te gaan samenhuizen: waarom willen mensen dit zo graag? Autonome coöptatie van medebewoners, zelfbeheer met maximale participatie en consensus maken deel uit van deze woonvormen. Daarnaast zullen de sprekers het publiek confronteren met een paar interessante juridische precedenten en met de drempels waartegen samenhuizers kunnen aanlopen. Ze willen gebruik maken van deze unieke gelegenheid van vele notarissen bij elkaar om al deze brainpower zich over gemeenschappelijk wonen te laten buigen. 

Sprekers:

Luk Jonckheere is stichtend lid en huidig voorzitter van Samenhuizen vzw, platform en beweging gemeenschappelijk wonen (sinds 2000). Geneesheer-psychiater, voormalig directeur van beschut wonen ‘Antonin Artaud’ in Brussel. Stichter en bewoner van Cohousing ‘La grande Cense’ in Clabecq, gemeenschap met 22 woonsten (sinds 2010).
Jo Coune is licentiaat vergelijkende cultuurwetenschap (antropoloog) en ervaringsdeskundige in cohousing (co-wonen Ter Beemt een VME met 7 units - bewoning sinds november 2016) en gemeenschapswonen, vrijwilliger bij de regiokern Samenhuizen Gent, cohousingsbegeleider. Opstart van een coöperatieve vennootschap ter bevordering van het gemeenschapswonen in Gent en filmmaker.

Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug
Nieuwe vormen van collectiviteit als een ruimtelijk vraagstuk. Een reflectie vanuit de stedenbouwkundige praktijk.

Volgens het cliché heeft de Belg een baksteen in zijn maag, waarmee bij voorkeur een vrijstaande fermette gebouwd wordt, ergens in een verkaveling. Dit beeld staat ver af van wat we in grote lijnen verstaan onder de consensus van ‘goede ruimtelijke ordening’.

Nieuwe woonvormen stellen dat cliché in vraag. Ze beantwoorden aan wijzigingen in de maatschappij, transformeren geleidelijk aan de verstedelijkte ruimte, en veranderen ondertussen de stedenbouwkundige praktijk van onderuit. Innovatieve vormen van collectiviteit brengen behalve juridische vraagstukken, ook ruimtelijke en sociale uitdagingen met zich mee, maar vooral kansen.

Deze sessie poneert aan de hand van een overschouwende toelichting een aantal stellingen, die deze uitdagingen en kansen concretiseren. Vervolgens zullen deze geïllustreerd, uitgedaagd en verdiept worden aan de hand van inspirerende projecten uit eigen land.

Sprekers:

Matthias Blondia, dr. Ir.-Arch., is actief als stedenbouwkundige bij ORG architecten en stadsplanners (Brussel), en werkt er aan diverse complexe ruimtelijke opgaves in binnen- en buitenland. In 2014 behaalde hij aan de KULeuven zijn doctoraat in de Ingenieurswetenschappen – Architectuur. Eerder werkte hij ook als projectbegeleider bij het Team Vlaams Bouwmeester.Wannes Thyssen, jurist (gespecialiseerd in stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieurecht) en erkend ruimtelijk planner, werkzaam bij LDR Advocaten te Gent. Hij begeleidt verschillende ruimtelijke planprocessen en stadsontwikkelingsprojecten.  

Samen met Lou Bellegarde richtte Fabienne Boudon, stedenbouwkundig architecte, in 2016 architectenbureau Particules op.  Particules werkt aan verschillende stadsprojecten gaande van het bepalen van de ruimtelijke strategie tot de uitwerking van het operationele project zelf in tal van nieuwe of te renoveren wijken. Fabienne Boudon behaalde haar diploma architectuur aan de Ecole Nationale supérieure d’architecture van Nantes en haar master stedenbouw aan het Institut d’études Politiques van Parijs . Gedurende meer dan 5 jaar was zij verantwoordelijk voor de stedelijke projecten bij architectenbureau LIN van Finn Geipel te Berlijn. In dat kader werd zij aangesteld om LIN te vertegenwoordigen binnen het Atelier International du Grand Paris en leidde zij verschillende stadsprojecten. 
Fabienne Boudon, die verschillende multidisciplinaire en internationale teams  leidt, werkte tal van stadprojecten uit voor de metropool Grand Paris, de metropool Aix-Marseille-Provence en de trinationale metropool Bazel.  


Presentatie in NL & FR
Simultane vertaling is voorzien

Ga terug